Bouwadvies

Het vervaardigen van een ontwerp is een zoektocht naar een integrale oplossing van inpassing in omgeving, aanpassing aan bestaande situatie en detaillering.

Zowel opdrachtgevers (bedrijven en overheid) als aannemers willen duidelijkheid over de kosten en het project binnen het vastgestelde budget realiseren. Wij stellen als doorgewinterd bouwbedrijf al voor de bestek- en tekeningenfase de bouwkosten vast. Al in een vroeg stadium weet u of het project financieel haalbaar is. Op basis daarvan laat u het ontwerp verder uitwerken.

Wij verzorgen zowel bedrijfsmatig als particulier calculaties. Nadat inzichtelijk is wat u wensen en behoeften zijn, is ons bouwbedrijf in staat om voor u een calculatie maken. Hierdoor krijgt u een precies beeld wat het budget is wat bij deze wensen en behoeften past. Aan de hand van deze calculatie kunnen we dan op zoek gaan naar een passende aannemer die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren, en vergelijkingen maken met een offerte die de aannemer zal opstellen.

Bouwkundige rapportage

Wanneer u een bouwkundig probleem in huis heeft, is het verstandig om bij een onafhankelijke partij advies in te winnen. Fadaco adviseert met betrekking tot de meest uiteenlopende bouwkundige problemen. Van het achterhalen van de oorzaak van scheuren in de gevel tot de herkomst van vochtproblemen. Wij bestuderen als bouwbedrijf uw probleem en schrijven een bouwkundig rapport waarin de oorzaak en de gevolgen duidelijk uiteen worden gezet. Met dit rapport kunt u een specialist inschakelen die het probleem kan verhelpen.

Nieuwbouw, renovatie, sloop en sanering worden veelal gerealiseerd in dicht bebouwde gebieden. Voor en tijdens de realisatie wordt veel zorg besteed aan het voorkomen van schade aan omliggende objecten. Heien, grondwaterpeilverlaging, gronddepots en transport kunnen echter leiden tot schade aan de gebouwde omgeving. Dit gegeven resulteert veelal in vastlegging en registratie van de bestaande bebouwde omgeving. Dit vindt plaats voorafgaand aan de geplande activiteiten. Om bij vermeende schade een vergelijk te kunnen maken met de situatie voorafgaand aan de uitvoering, is een bouwkundige vooropname een vereiste.
Ook kan de situatie ontstaan dat op basis van geconstateerde schade het causaal verband bepaald dient te worden tussen de schade en de (bouw)activiteit. Dit is verstandig om te doen wanneer er bij u in de buurt een bouwproject van start gaat waardoor uw woning schade zou kunnen oplopen. Zodat u eventuele schade kunt verhalen op de verantwoordelijken. U kunt ten alle tijde vrijblijvend contact met ons opnemen om uw bouwkundige vraag aan ons voor te leggen.

Begeleiding bij oplevering

Maar al te vaak worden kopers geconfronteerd met een lijst van niet afgewerkte zaken bij de oplevering. De verwerkingsvoorschriften van producten zijn niet of onvolledig toegepast en het komt regelmatig voor dat er niet geleverd is conform de exacte specificaties. Ten behoeve van de 1e en 2e oplevering van objecten in de burger- en utiliteitsbouw voert Fadaco inspecties en controles uit. Doel is te toetsen of de in het bouwproces betrokken partijen aan hun verplichtingen hebben voldaan. Getoetst wordt op:

  • Bouwkundige en installatietechnische uitvoering;
  • Meerwerken en eindafrekening;
  • Bedieningsvoorschriften;
  • Garanties;
  • Advies bij aan- en verkoop.

De aankoop van een huis of bedrijfspand is geen sinecure. U moet rekening houden met uw financiële mogelijkheden en uw specifieke (woon)wensen. Ook is het een absolute must om te weten in welke bouwkundige staat het pand verkeert, zodat u een inschatting kunt maken van de direct noodzakelijke kosten en de kosten op langere termijn. Wij kunnen u als bouwbedrijf hierbij begeleiden. Van het zoeken naar een geschikt object, de bezichtiging en de onderhandeling tot en met de ondertekening van de eigendomsakte bij de notaris.
Het doel is vast te stellen of het object voldoet aan de te stellen eisen inzake functionaliteit, regelgeving en onderhoudstoestand:

  • Toetsen functionaliteit en bruikbaarheid;
  • (Visueel) onderzoek aanwezigheid verborgen gebreken;
  • Onderhoudsinspectie bouwkundig en installatietechnisch;
  • Budgetteren achterstallig onderhoud;
  • Adviseren inzake gewenste verbouwingen en/of aanpassingen.

Meer weten over bouw- & adviesburo Fadaco b.v.? Neem contact op of bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 06-54223987.

Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht en moet een e-mailadres zijn
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht